Cytat

(...) I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki Mają od starych więcej książkowej nauki Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. (...)