Cytat

Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.