Cytat

Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany, I nie da się przemocą okuwać w kajdany.