Cytat

Jakże trudno na tym świecie człowiekowi zrozumieć drugiego człowieka.