Cytat

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie.