Cytat

Sekretem dobrej starości jest nie co innego, tylko szczery pakt z samotnością.