Cytat

Plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi.