Cytat

Ale, dziecko, ty musisz próbować. Choćby ci się co chwila wydawało, że sobie nie poradzisz.