Cytat

(...) mężczyźni plotkują tak samo często jak kobiety. Tyle tylko, że nazywają to "wymianą poufnych informacji, nawiązywaniem i zacieśnianiem ważnych kontaktów albo uprawianiem lobbingu lub polityki".