Cytat

[...] Łagodniejsza wersja krzywego członka. Doktro Hsu twierdzi, że bardzo rzadko są takie, które stoją równiutko w górę. A właściwie to, co powiedział, brzmiało: :"Więkoszość mężczyzn to komuniści! Wychylają się w lewo! Na drugim miejscu kłaniają się w dół, jak japońscy dżentelmeni! Numer trzy: w prawo! Cztery, w górę! Jak słoń!".