Cytat

Religia musi wziąć na siebie odpowiedzialność za podtrzymywanie i kultywowanie w łonie przez setki pokoleń najbardziej prymitywnych wartości - czego źródłem było podkreślanie znaczenia różnic między plemionami, dynastiami i rasami, co jest zapisane w świętych księgach religii monoteistycznych.