Cytat

(...) niezwykła liczba ludzi zdaje się wierzyć, że umysł oraz zdolność racjonalnego myślenia — jedyna rzecz, jaka odróżnia nas od zwierzęcych krewniaków - jest czymś, czemu nie należy ufać, a nawet, o ile to możliwe, należy jedno i drugie tłumić.