Cytat

Filozofia zaczyna się tam, gdzie kończy się religia, podobnie jak przez analogię chemia bierze początek u kresu alchemii, astronomia zaś zajmuje miejsce astrologii.