Cytat

Nie jest ładne to, co ładne, lecz ładne, co się podoba.