Cytat

Nikt nie kocha, tak jak my kochamy, nikt nie cierpi, tak jak my cierpimy.