Cytat

I nigdy nie będę kochał tego świata, gdzie dzieci są torturowane.