Cytat

Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.