Cytat

Ciało pamięta rzeczy, które wydają się zapomniane.