Cytat

zawsze bardziej boli stracić coś, co się miało, niż od początku tego nie mieć