Cytat

- Wszystkie najlepsze dziewczyny wiążą się z chamami (...).