Cytat

W małżeństwie źle się dzieje wówczas, gdy kobieta i mężczyzna nie uznają swoich komplementarnych odmienności, albo zaczynają mieć do siebie o to pretensje.