Cytat

Kłamstwo - to rzecz pożyteczna, gdyż wiedzie do prawdy.