Cytat

Owszem, miała wspomnienia, ale wspomnień nie można dotknąć, poczuć ani przytulić.